Szerződési feltételek

LOBENWEIN GALÉRIA WEBÁRUHÁZ

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

- hatályos 2022. december 1. napjától -

 

 1. Általános rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a VHS Invest Kft. által üzemeltetett www.lobenweingaleria.hu alatti webáruházban (a továbbiakban „Webáruház”) illetve az általa szervezett online aukción (a továbbiakban „Aukció”) a vásárló vagy árverési vevő (a továbbiakban „Vevő”) által történő regisztráció, megrendelés vagy árverési vétel esetén irányadóak.

 

A Webáruház üzemeltetőjének és az Aukció szervezőjének (a továbbiakban „Lobenwein Galéria”) adatai:

 

Cégnév: VHS Invest Kft.

 

Székhely: 1118 Budapest, Brassó út 119/b.

 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-303728

 

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Statisztikai számjel: 26134273-6420-113-01

 

Adószám: 26134273-2-43

 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11703006-25957181-00000000

 

 1. Webáruház

 

 • Regisztráció

 

A Lobenwein Galéria a Webáruházon keresztül megrendelést csak regisztrált vevőktől fogad el, a regisztrációhoz szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során a Lobenwein Galéria által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A Lobenwein Galériát a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a „Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vevő a jelen a ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, az ott részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

 

A Lobenwein Galéria Webáruházában kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

 

 

 • Megrendelés

 

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése” gomb használatával tudja leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a Lobenwein Galéria felé. A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével. Technikai okok miatt a regisztráció során megadott szállítási cím módosítására nincs lehetőség.

 

A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a Lobenwein Galéria a Webáruház által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet kizárólag a megrendelés Lobenwein Galériához történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza. Előfordulhat, hogy a Lobenwein Galéria – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. A Lobenwein Galéria nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák.

 

A Webáruházban feltüntetett árak magyar forintban vagy euróban vannak megadva és tartalmazzák az áfát. A Lobenwein Galéria az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

 

 1. Aukció

 

 • Az Aukció

 

Az Aukció a Lobewnein Galéria (vagy alvállalkozója) által biztosított szerveren bonyolódik, a Lobenwein Galéria rögzíti (naplózza) az eseményeket.

 

Az Aukció tárgyait az árverési katalógus tartalmazza. Aukció esetén licitálás útján lehet vételi ajánlatokat tenni az Aukción felkínált aukciós tételekre. Licitálás esetén az ajánlati kötöttség a következő (magasabb összegű) licitig tart. A legmagasabb licitet adó licitáló a licitálás lezárását követően köteles a licit tárgyát megvásárolni. Amennyiben e kötöttségét megszegi, úgy a Lobenwein Galéria a jogait bíróság előtt érvényesítheti.

 

Az Aukció részletes szablyait az erről szóló árverési feltételek (a továbbiakban „Árverési Feltételek”) tartalmazzák. Az Aukció az Árverési Feltételekben rögzített feltételek és paraméterek szerint kerül lebonyolításra, az Árverési Feltételekben meghatározott ideig tart és a feltüntetett határidő (nap/óra/perc) lejártakor fejeződik be. Az adott perc letelte egyben az Aukció befejezését is jelenti, melynek beálltakor a Lobenwein Galéria értesítést nem küld. Erre vonatkozóan a Lobenwein Galéria (vagy alvállalkozója) által biztosított szerver által mért hivatalos idő az irányadó.

 

A kikiáltási, illetve a pillanatnyi licitárnál alacsonyabb értékű ajánlatok érvénytelenek. Több licit közül a legmagasabb, azonos licitek esetén pedig a korábban leadott élvez elsőbbséget.

 

Az adott online aukció lezárását követően a Lobenwein Galéria (vagy alvállalkozója) emailben értesíti egyenként az egyes, sikerrel licitált tételek utolsó licitálóját a licit eredményéről.

 

 • Adásvétel az Aukcó alapján

 

A legmagasabb licitet adó licitáló, azaz a licit tárgya tekintetében, mint Vevő és a Lobenwein Galéria Szolgáltató között a licit tárgyának értékesítése vonatkozásában és tárgyában adásvételi szerződés jön létre. Az adásvételi szerződés feltételeiről a Lobenwein Galéria a Vevőt az Aukció lezárását követően, de legkésőbb az adásvétel tárgyának átadásakor tájékoztatja.

 

A Vevő az adásvétel tárgyát akkor veheti birtokába, amennyiben az adásvételi szerződés létrejött (vagyis Vevő és a Lobenwein Galéria azt aláírta) és Vevő a Lobenwein Galéria részére az abban foglalt vételárat teljes egészében megfizette.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 • Fizetési információk, lehetőségek

 

Webáruház

 

A Webáruházban kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség. A Webáruházban a Vevő online, Visa vagy Mastercard bankkártyával fizethet. Ennek során a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző oldalra, ahol a fizetés történik, amelynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre. A Lobenwein Galéria a fizetendő összeggel csak az áru kiszállításakor terheli meg a Vevő által használt bankkártyát, azonban az összeg már a megrendeléskor zárolásra kerül.

 

A vevő a rendeléssel elfogadja, hogy a Lobenwein Galéria Kft. által a lobenweingaleria.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Aukció

 

Aukció esetében a vételár megfizetésére az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalás útján kerül sor.

 

 • Szállítási információk

 

A Webáruházban megrendelt termékeket a Lobenwein Galéria postai úton küldi meg a Vevő részére. A csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez. Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el a Lobenwein Galéria címére a jegyzőkönyvet, és a Lobenwein Galéria pótolja a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot.

 

A házhozszállítás határideje. Szállítási határidő: 5-15 nap; nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, ezáltal a megrendelt árucikkeket a Lobenwein Galéria csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt számlán, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt. A házhozszállítás 10.000,-Ft érték felett ingyenes. A házhozszállítás díja, amennyiben a csomag értéke a 10.000,-Ft-ot nem haladja meg: 990,-Ft.

 

 

 

 

 • Visszavásárlási lehetőség, elállási jog

 

Amennyiben a Lobenwein Galéria által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a Lobenwein Galériához email üzenetben a info@lobenweingaleria.hu email-címre, vagy postai úton a 1122 Budapest, Városmajor utca 48/b. Fsz. 2. címre. A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatminta a jelen ÁSZF mellékletét képezi.

 

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

 

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a Lobenwein Galéria haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Lobenwein Galéria által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

 

A Lobenwein Galéria felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a terméket a Vevő nem pénzért, hanem kupon felhasználásával vásárolta, úgy az elállási jog gyakorlása esetén pénzfizetést nem teljesít, ellenértékeként kizárólag a kupon visszaszolgáltatásának van helye.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A Lobenwein Galéria utánvétes rendelés esetén postai úton – a Vevő megrendelésében rögzített névre és címre – küldi vissza a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés esetén arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék. Előre utalásos fizetés esetén pedig a Lobenwein Galéria kizárólag csak arra a bankszámlaszámra tudja visszautalni az összeget, amely számláról a Vevő legelőször teljesített fizetést a Webáruházban.

 

A Vevő köteles a Lobenwein Galéria számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: 1122 Budapest, Városmajor utca 48/B. Fsz. 2.

 

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben a Lobenwein Galéria a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.

 

 • Szavatosság, jótállás

 

A Vevő a Lobenwein Galéria hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint közvetlenül a Lobenwein Galériatal szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Lobenwein Galéria számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Lobenwein Galéria költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Lobenwein Galéria adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket a Lobenwein Galériatól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő az előző bekezdésben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A Lobenwein Galéria kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A Lobenwein Galéria a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 (egy) éves időtartamon belül gyakorolhatja. A Lobenwein Galéria jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 (három) munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt a Lobenwein Galéria a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti.

 

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A Lobenwein Galéria a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

 • Egyéb rendelkezések

 

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a Lobenwein Galéria Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 1122 Budapest, Városmajor utca 48/B. Fsz. 2., info@lobenweingaleria.hu. A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a Lobenwein Galéria a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez.

 

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Tel.:  +36 1 488 2131

 

A Lobenwein Galéria csak a háztartásban általában használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket teljesíti.

 

A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Lobenwein Galéria. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos.

 

A Lobenwein Galéria kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal.

 

A Lobenwein Galéria fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

 

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A Lobenwein Galéria és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.